ขั้นตอนการสร้างอีเกรกอร์

Standard

ผมจะอธิบายรายละเอียดของอีเกรกอร์และวิธีสร้างอีเกรกอร์ และสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับอีเกรกอร์ สำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าอีเกรกอร์คืออะไร มันคือกระแสจิตที่คล้ายกับพระเจ้าหรือเทพจากลัทธิที่เชื่อในพระเจ้าหลายองค์ ผู้ใช้เวทมนตร์สามารถสร้างดวงวิญญาณขึ้นมาจากพลังงานของตนได้ และดวงวิญญาณนี้จะทำหน้าที่รับใช้คุณเหมือนกับเป็นลูกจ้าง ผู้สร้างสามารถตั้งชื่อให้กับดวงวิญญาณนี้ได้ สามารถให้ความเชี่ยวชาญ (ในด้านหนึ่งหรือในหลาย ๆ แขนง) แก่มันได้ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ประโยชน์ของการสร้างอีเกรกอร์ คือ ผู้ใช้เวทมนตร์นั้นไม่สามารถหาดวงวิญญาณที่ถูกใจตัวเองหรือสิ่งที่คล้ายกันได้ตลอด แต่กับดวงวิญญาณประเภทนี้นั้น คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ ข้อเสียคือดวงวิญญาณประเภทนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรถึงจะมีพลังอำนาจมากพอที่จะสร้างผลลัพธ์ออกมาได้มาก แต่เราสามารถเร่งกระบวนการนี้ได้ด้วยของถวายที่ถูกต้อง สิ่งที่ต้องจำเอาไว้ระหว่างที่สร้างอีเกรกอร์:

⦁ มันจะต้องรับใช้คุณเท่านั้น นอกเสียจากว่าคุณจะอยากให้มันรับใช้คนอื่นด้วย
⦁ มันควรดับสูญไปเมื่อกายหยาบของคุณตาย นอกเสียจากว่าคุณจะไม่ต้องการเช่นนั้น
⦁ ต้องมีกฎข้อห้าม อย่างเช่น มันไม่ควรไปทำร้ายคนอื่นในระหว่างที่มันทำตามความปรารถนาของคุณ นอกเสียจากว่าคุณจะไม่ต้องการเช่นนั้น
⦁ คุณสามารถให้ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้แบบที่เราเข้าใจกันแก่มันได้

——————————————

คาถาสำหรับการสร้างนพคุณ

เจ้านพคุณ ข้าขอสร้างเจ้าขึ้นมา เจ้าเกิดมาจากการสร้างสรรค์ของข้า ข้าเป็นนายเจ้า หน้าที่เพียงอย่างเดียวของเจ้าคือการรับใช้ข้า บุคลาธิษฐานของเจ้ามีดังนี้
⦁ ชื่อ: นพคุณ (แปลว่าทอง)
⦁ รูปลักษณ์ (คราว ๆ): นายหน้าค้าหุ้น
⦁ ตราสัญลักษณ์: ตามที่แสดงให้เห็น
⦁ ความสามารถ: หาเงินหาทอง ความเชี่ยวชาญของเจ้าคือการหาเงินหาทอง
⦁ ราศี: สิงห์ (28°) ความอุดมสมบูรณ์
⦁ ดาว: พระอาทิตย์

หน้าที่ของเจ้าคือการหาเงินมาให้ข้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยต้องไม่ไปเบียดเบียนตัวข้าและผู้อื่นไม่ว่าจะในทางใดก็แล้วแต่ โดยไม่ต้องให้ข้าต้องทำงาน อันว่า ทำงาน นั้น ข้าหมายถึงงานประจำวันทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้แล้ว เจ้าจะใช้วิธีการใดก็ได้ เมื่อหาเงินมาได้แล้วให้เข้าฝันมาบอกข้า เจ้าจะรับใช้ข้าคนเดียวเท่านั้น อย่าไปรับใช้คนอื่น ถ้าข้าตายไป ให้เจ้าตายไปด้วย จากนั้นเจ้าหยุดทำหน้าที่ของเจ้าจนกว่าข้าจะออกคำสั่ง
(6 ครั้ง)

——————————————

จงลุกขึ้นมา นพคุณ!
มีชีวิตและรับใช้ข้า! (6 ครั้ง)

คาถามอบพลังต่อไปนี้คุณอาจจะไม่ท่องก็ได้:

คาถามอบพลัง

ข้าขอปลุกเจ้าขึ้นมาและมอบพลังแก่เจ้า เจ้านพคุณ จงใช้ของเซ่นที่ข้ามอบเหล่านี้ทำให้ตัวเจ้าแข็งแกร่งขึ้นและเก่งขึ้นในความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของเจ้า ซึ่งก็คือการหาเงินหาทองและทำหน้าที่และคำสั่งที่ข้ามอบให้แก่เจ้า เอเมน (6 ครั้ง)

ปล. สำหรับผู้ที่ต้องการรู้วิธีทำลายอีเกรกอร์ที่สร้างขึ้นมา ผู้ใช้เวทมนตร์สร้างมันขึ้นมาหรือเจ้าของนพคุณที่มีคนอื่นสร้างให้เท่านั้นที่สามารถทำลายมันได้ แค่อธิษฐานให้มัน “ตาย” หรือกล่าวคำพูดบอกให้มันหยุดมีตัวตนก็พอแล้ว ถ้าครั้งเดียวไม่ได้ผล ให้ทำซ้ำ ๆ จนกว่าจะได้ ติดต่อผมได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม