Ar Meldimasis Dievui Yra Veiksmingas?

Standartinis

Noriu aptarti temą, kuri yra labai įdomi, nepaisant to, kas tu esi: meldimąsi. Daugelis teigia, kad malda nėra veiksminga ir neveikia, ir aš negaliu jų kaltinti. Tai tarsi prašyti kažkieno pagalbos ir nesulaukti jokio atsako ar reakcijos. Bet spėkit, ką aš jums pasakysiu? Malda tikrai veikia, su sąlyga, kad ji atliekama teisingai. Melskitės teisingai ir nesvarbu, kokioje beviltiškoje situacijoje esate ir ko norite, Dievas atsižvelgs į jūsų norą ir jis tai padarys, pasiųsdamas jums tinkamus veiksnius, kurie padės įvykdyti reikiamus pokyčius. Meldimasis yra lygiai tas pats, kas magija, arba tiksliau, tai ir yra magija. Darykite tai dėmesingai ir pamatysite:

„kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui, esančiam ten, slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys: jie mano būsią Išklausyti dėl žodžIų gausumo. Nebūkite panašūs į juos, nes jūsų tėvas žino, ko jums reikia, dar prieš jums prašant jo.

Todėl melskitės taip:

„Tėve mūsų, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto.“

Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. Bet jeigu jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, tai ir jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų”.

Apžvelkime visa tai, kas buvo aprašyta:

Melskitės vieni, o ne viešai, kur sulauktumėt kitų dėmesio.
Kai meldžiatės, nevartokite savo pačIų žodžIų tikėdamiesi, kad jus Išgirs – Dievas jau žino, ko jūs norite (dvasios irgi, skaitykite apie tai mano praeitame straipsnyje apie tikslą).
Melsdamiesi atleiskite kitiems jų nusižengimus ir nuodėmes, daromas prieš jus; kaip jūs tikitės, kad Dievas atleis jums už visas jūsų pačIų nuodėmes, jei lygiai to paties patys nepadarysite? Tai netgi taikoma priešų pašalinimui, čia paprasčiausiai teigiama, kad melsdamiesi neturėtumėte būti kerštingi – net jei norite, pavyzdžiui, keršto, Dievas jums tai suteiks, jei tą maldos akimirką nebejausite neapykantos. Atleidimas priešui nereiškia, kad jis ar ji Išvengs atpildo.

Ir pabaigoje lieka viena paskutinė Ištrauka ir dar vienas dalykas, beje, vienas svarbiausių, kurį reikia turėti omeny: „ir melskitės dvasioje visais atvejais, naudodamiesi visomis maldomis ir prašymais. Atsižvelgdami į tai, būkite budrūs ir visada melskitės už visus viešpaties žmones“… Norėdami sulaukti pagalbos, privalote melstis dvasioje, viskas, ką darote, yra dvasioje ir su tyra valia. Tai yra esmė, kuria remiasi visa visata – valia. Be jos jūs negalite nieko nuveikti. Kai vairuojate, jūs galite atlikti tai dėl to, kad jūs privertėte save patikėti, kad galite tai Išmokti praktikuodamiesi, ir pan. Tam, kad kažką padarytumėte, jūs turite nuoširdžiai tikėti, kad galite tai padaryti. O ne tik kalbėti apie tai, kai savo širdyje netikite, kad galite.

Melskitės teisingai, ir sulauksite tokių rezultatų, kaip niekas kitas. ŽIūrint Iš okultinės perspektyvos, tai yra gana įdomu. Dievas neketina atlikti darbo tiesiogiai, jis jums atsiųs pasiuntinius, kurie jums padės. Pavyzdžiui, bus siunčiami angelai, kurie puikiai Išmano tai, ko prašote ir pan.