การอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ผลหรือไม่

Standard

ต่อไปนี้ผมจะพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม นั้นก็คือ การอธิษฐาน หลาย ๆ คนอ้างว่ามันไม่ได้ผล ซึ่งผมก็ไปโทษอะไรเขาไม่ได้ มันเป็นเหมือนกับการขอความช่วยเหลือจากใครสักคน แต่กลับไม่ได้รับเสียงตอบกลับอะไรจากเขาเลย แต่คุณรู้ไหม ที่จริงแล้วการอธิษฐานนั้นได้ผล หากคุณอธิษฐานอย่างถูกวิธี เมื่อคุณอธิษฐานอย่างถูกวิธี ไม่ว่าคุณจะกำลังเข้าตาจนมากขนาดไหนก็ตาม พระเจ้าก็จะประทานสิ่งที่คุณต้องการให้ พระองค์จะประทานสิ่งที่คุณต้องการโดยการส่งสิ่งที่เหมาะกับคุณจริง ๆ มาให้ ให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น การอธิษฐานเป็นเหมือนเวทมนตร์ หรืออาจจะเป็นเวทมนตร์จริง ๆ เลยก็ได้ ทำตามนี้อย่างระมัดระวัง แล้วคุณจะเห็นผล:

“และเวลาที่เจ้าอธิษฐาน อย่าทำเหมือนพวกหน้าซื่อใจคดพวกนั้น เพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในโบสถ์ยิวและตามมุมถนนให้คนอื่น ๆ เห็น ข้าขอบอกเจ้า แท้จริง คนพวกนั้นได้รับรางวัลของตนไปอย่างเต็มที่แล้ว แต่เมื่อเจ้าอธิษฐาน ให้คุณเข้าไปในห้องของเจ้า ผิดประตูและอธิษฐานต่อพระบิดาผู้ที่มองไม่เห็นด้วยตา แล้วพระบิดาผู้ที่เห็นในสิ่งที่เจ้าทำในที่ลับนั้นจะประทานรางวัลแก่เจ้า และเวลาที่เจ้าอธิษฐาน อย่าได้พูดซ้ำซากเหมือนกับพวกที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ เพราะพวกเขาคิดว่าหากพูดเยอะแล้วพระเจ้าจะได้ยิน อย่าเป็นเหมือนคนพวกนั้น เพราะพระบิดาของเจ้ารู้ว่าเจ้าต้องการอะไรก่อนที่เจ้าจะขอเสียอีก”

“เจ้าควรจะอธิษฐานเช่นนี้:

พระบิดาของเราผู้ที่อยู่บนสวรรค์
ขอให้ชื่อของพระองค์เป็นที่เคารพนับถืออยู่เสมอ
ขอให้อาณาของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้
ขอให้คนบนโลกนี้ทำตามพระประสงค์
เหมือนอย่างที่เป็นบนสวรรค์
โปรดให้พวกเรามีอาหารกินทุกวัน
และโปรดยกโทษความผิดบาปของพวกเรา
เพราะเราได้ยกโทษแก่ผู้ที่ทำผิดบาปต่อเราแล้วเช่นกัน
อย่าปล่อยให้เราพายแพ้ต่อกิเลสตัณหา
แต่ช่วยให้เรารอดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้าย

เพราะถ้าเจ้าให้อภัยผู้ที่ทำผิดบาปต่อเจ้า พระบิดาบนสวรรค์ของเจ้าก็จะให้อภัยต่อเจ้าเช่นกัน แต่ถ้าเราไม่ให้อภัยแก่ความผิดบาปของผู้อื่น พระบิดาของเราก็จะไม่ให้อภัยเจ้า”

มาสรุปกับ พูดตรง ๆ คือ

⦁ อธิษฐานคนเดียว อย่าอธิษฐานในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น

⦁ อย่าใช้คำพูดของตัวเองเมื่อคุณอธิษฐานเพราะคิดว่าพระเจ้าจะได้ยิน พระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไร (โดยทั่วไปแล้ว ดวงวิญญาณก็รู้ด้วยเช่นกัน อ่านบทความที่แล้วของผมเรื่อง เจตจำนง)

⦁ ให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อคุณในตอนที่อธิษฐาน คุณคิดว่าพระเจ้าจะอภัยบาปให้คุณได้อย่างไรหากคุณไม่ให้อภัยด้วยเช่นกัน? นี่รวมถึงการทำลายล้างศัตรูด้วย หมายความว่าคุณจะต้องไม่มีความรู้สึกผูกแค้นในเวลาที่คุณอธิษฐาน ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าคุณจะต้องการล้างแค้นก็ตาม พระเจ้าจะล้างแค้นให้คุณถ้าคุณปล่อยความโกรธเคืองไปในเวลาที่อธิษฐาน การให้อภัยศัตรูไม่ได้หมายความว่าเขาหรือเธอจะรอดพ้นไปจากโทษที่ตนสมควรได้รับ

สุดท้าย ยังมีอีกบทหนึ่งที่คุณต้องจำไว้ “จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างต่อพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน” … คุณต้องอธิษฐานต่อพระวิญญาณด้วยใจที่แน่วแน่จึงจะได้รับความช่วยเหลือ ทุกอย่างที่คุณทำนั้นล้วนอยู่ในพระวิญญาณทั้งสิ้น ความแน่วแน่ เป็นเหมือนสายน้ำที่ขับเคลื่อนจักรวาลทั้งหทด ถ้าไม่มีความแน่วแน่ คุณจะทำอะไรไม่ได้เลย เวลาคุณขับรถ ที่คุณขับได้ก็เพราะคุณฝึกฝนมาจนคุณเชื่อว่าตัวเองขับได้ ในการที่จะทำบางอย่างได้นั้น คุณจะต้อง เชื่อ ว่าคุณทำได้ ไม่ใช่แค่พูดปากเปล่าเท่านั้นว่าทำได้ ใจคุณต้องเชื่อจริง ๆ ด้วย

อธิษฐานให้ถูกวิธี แล้วคุณจะเห็นผลอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน เรื่องนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจเมื่อมองจากมุมมองของเรื่องเหนือธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วพระเจ้าจะไม่ช่วยคุณโดยตรง พระองค์จะส่งทูตสวรรค์มาช่วยคุณ อย่างเช่น เทวดาที่มีความเก่งในด้านที่คุณขอ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.