DE FÖDELSELÖSAS RITUAL

Standard

Jag kommer diskutera de födelselösas ritual, från Goetian; det är en oration nämnd som introduktion till själva boken. Efter lite efterforskningar kom jag att finna, kort sammanfattat, följande:

De födelselösas ritual kommer uppfylla (minst) de flesta begär av de som använder det (neophytes), och är förvånansvärt stark- det kommer attrahera merkuriska (så mestadels luft) och markbundna andar att tjäna dig och uppfylla dina begär; pengar och andra världsliga begär, och liknande.

Valbart, kan man lägga till en oration med ens önskningar i slutet av de födelselösas ritual.

De födelselösas ritual av Layman definition är ett citat som kallar till Gud (den allsmäktige) för att göra andarna lyda den som genomför ritualen.

Resultat ses efter ungefär en månad.

Här en kopia av den oredigerade versionen och här den förfinade, skriven av mig (engelsk).