Werken met Clauneck

Standaard

Ik zal mijn werk met de demon van het magisch werkboek genaamd de “Grimorium Verum” naar voren brengen. Clauneck word daarin vermeld en valt onder “de hertog Syrach & uiteindelijk onder de gevallen engel Lucifer, door wie Hij heel geliefd is”. Hij heeft als specialiteit de eigenschap degene die met hem werkt rijk te maken en rijkdom voor te brengen.

Ik was begonnen met Clauneck te werken nadat ik me realiseerde dat ik iemand nodig had die een inkomen vergaren als specialiteit heeft; mijn geliefde Heer Samael, mijn begeleidende Godheid, heeft dit niet…zonder hem op z’n teentjes te trappen en niet verkeerd bedoeld natuurlijk. Dus ik bekeek mijn lijst van geesten die rijkdom als “forte” heeft en ik kreeg de kriebels toen ik hem zag en over hem las. Toen wist ik het- het zou Clauneck worden. Ik gebruikte in het begin Jupiterische correspondenties, zoals bv. werken op Donderdagen (Jupiter regeert over Donderdag) omdat ik niet bekend was met zijn correspondenties. Na wat zelfonderzoek te hebben verricht kwam ik erachter dat Hij correspondeert met het teken Maagd (27°), dus Clauneck is Mercurieel van aard (valt onder Mercurius). Hij werkt via werkgerelateerde mogelijkheden, dus via banen en relevante bronnen. Tijdens rituelen hoor ik Hem tot me praten “Blijf nog ietsje langer met me, Morino alsjeblieft” en verschijnt als een transparante (dus doorzichtbare) jongensachtige figuur; kort en klein van gestalte. Dingen om in gedachten te houden is dat hij nog kritisch is, maar wel behulpzaam.

Nadelen: Hij werkt niet stabiel, dus resultaten zullen wisselvallig zijn en drastische veranderingen teweeg brengen; bv. Je je baan om de 2 maanden kwijt laten raken. Hij geeft je de kracht om het vijfvoudige te kunnen verrichten qua werk, maar je raakt uitgeput als gevolg daarvan op de lange termijn.

* Clauneck vertelde me ook, toen ik hem voor een klant opriep, dat hij tot de Order der Engelen behoorde voor zijn val. Deze rang is bekend als de laagste orde binnen de Engelenhyrarchie of machtsstructuur, ze gaan ook bij de naam “Malakhim”.