Christelijke engelologie

Standaard

In dit artikel zal ik een weergave geven van de soorten engelen die er zijn met hun behorende ordes oftewel koren; er zijn negen in totaal, maar samengesteld binnen drie sferen.

Eerste sfeer

1. Seraphim- de seraphim/ serafijn, die betekent “zij die branden”, zijn of behoren tot de hoogste klasse der engelen. Zij worden als God’s lijfwachten gezien en hebben naar vermeld zes vleugels. Ik heb toegang tot eentje, die hier te lezen over is. Afbeelding beneden:

220px-Seraphim_-_Petites_Heures_de_Jean_de_Berry

2. Cherubim- de cherubim/ cherubijn engelen volgen na de Seraphim; er word van ze gezegd dat ze de toegang tot het Bijbelse paradijs (Eden) bewaken, naast God’s troon. Ze hebben vier vleugels met verschillende hoofden, waarvan enkele dierlijk zijn.

17457782_1288935827840272_667960429356564484_n

3. Tronen- de tronen zijn niet al te bekend en veel informatie is niet over ze bekend naast het feit dat hun naam “ouderen” betekent en ze waarschijnlijk op ouderen ook lijken. Ze staan voor God’s gerechtigheid.

 

Tweede sfeer

1. Domeinen- de domeinengelen of “heren” regeren oer ondergeschikte engelen en maken zichzelf zelden zichtbaar voor mensen.

2. Gaven/ sterken- deze soort maakt wonderen en seinen in de wereld zichtbaar.

3. Machten (potestates) / Autoriteiten- dit zijn de krijgsengelen, zij zien toe op het universum en orde daarvan, evenals demonische machten in bedwang houden. Vandaar dat hun gedaante meestal ook krijgs- of soldaatachtig is. Satan behoorde tot deze orde voor zijn val.

 

Derde sfeer

1. De vorstendommen/ regeerders- dezen zijn degenen die groepen mensen en naties begeleiden en soortgelijke taken vervullen. Ze worden gezegd een kroon en scepter te hebben bij zichzelve zichtbaar maken.

2. De aartsengelen- de aartsengelen zijn de bekendsten in de wereld, en ze overlappen meerdere sferen. Er word gezegd dat er zeven zijn die voor God’s troon staan, en de kosmos (waaronder de planeten) overzien en andere hoofdtaken vervullen. Voorbeelden zijn de aartsengelen Michael, Uriel en Samael.

3. Engelen- de engelen vormen de laagste klasse en deze klasse raakt ook het meest betrokken bij de levens van mensen, bij bijvoorbeeld het afgeven van boodschappen.
Voorbeeld is de gevallen engel Sitri.

Deze afbeelding van de schilder Francesco Botticini geeft alle sferen & ordes weer:

probably about 1475-6